Privak krijgt weinig fiscale stimulansen

(tijd) - De privak, het nieuw instrument om risicokapitaal aan te trekken, geniet slechts een beperkt aantal fiscale stimulansen waardoor het instrument op basis van intrinsieke kwaliteiten spaargeld zal moeten aantrekken. De regering zette vrijdagavond het licht op groen voor de privak. Verder werd het regime voor investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling soepeler gemaakt.