Privak ziet mogelijk nog voor de zomer het levenslicht

(tijd) - De ministerraad zette gisteren het licht op groen voor de lancering van een privak of prifonds, een instrument dat overwegend zal participeren in niet-genoteerde beloftevolle bedrijven. Het idee is gebaseerd op Britse durfkapitaalfondsen, maar de fiscale voordelen vallen in België mager uit. De verwachting is dat de her en der hooggespannen verwachtingen niet ingelost worden.Het instrument voor de belegging in niet-genoteerde vennootschappen kan twee vormen aannemen: die van een vennootschap (een privak) of die van een fonds (prifonds). Het instrument past in het stimuleren van het risicodragend kapitaal. De bedoeling is om initiatieven aan te moedigen, wat de tewerkstelling ten goede moet komen. Het algemeen wettelijk kader voor de privak of desgevallend het prifonds is de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.