Advertentie
Advertentie

Private beheerskontrakten om Vlaanderen groen te houden

(tijd) - Vlaanderen moet een duurzame groene ruimte in stand houden. Die groene ruimte of de natuur moet als een geheel beschouwd worden. Het apart benaderen van verschillende natuurgebieden als bos, heide en moeras is een verouderde visie die in de jaren 90 niet meer zal aangehouden worden. Om het bestaande natuurgebied in stand te houden en te versterken zal de Vlaamse regering afstappen van de defensieve strategie die tot nog toe werd gevoerd, door sporadische aankoop van natuurgebieden.