Private bossen moeten meer ruimte krijgen

Private bedrijven en particulieren zijn bereid in duurzaam bosbeheer te investeren maar krijgen hiervoor geen ruimte. Met bosaankopen voor 70 miljoen euro heeft de Vlaamse overheid hoogstens het bestaande bosbestand kunnen bevriezen. Het aantal bossen zal pas echt toenemen indien de overheid ruimte creëert voor private bossen en voor meer coherentie en langetermijnvisie zorgt. Zo'n politiek zal trouwens veel minder kosten dan het tot nu toe gevoerde beleid, stellen CHARLES ADRIAENSSEN en MARC DILLEN. Van 2 tot 9 oktober loopt de Week van het Bos.