Advertentie
Advertentie

Private Kas Bank lanceert bevek Privabel

(tijd) - De Private Kas Bank heeft zopas haar eerste bevek, dus met andere woorden een sicav naar Belgisch recht, op de markt gebracht. Voordien werden al drie sicavs aangeboden onder de paraplunaam Privalux. Het ging om Bond Invest, Global Invest en Spanish Invest. De nieuwe beleggingsvennootschap naar Belgisch recht Privabel belegt voornamelijk in Belgische aandelen met hoog rendement. De toetredingskost van 1 procent zal slechts worden aangerekend vanaf 2 september 1991 en de beheerskosten bedragen 0,05 procent per maand. Tot 30 juni worden de deelbewijzen uitgegeven tegen een prijs van 10.000 frank.