Privatisering CIC: GAN behoudt 20 procent

PARIJS (tijd) - Het lastenkohier voor de privatisering van de Franse bank CIC is afgerond. CIC is een federatie van regionale banken die onder controle staat van de verzekeringsgroep GAN. Die groep zal overigens kort na CIC van de hand worden gedaan. Eind vorig jaar mislukte een privatisering nog jammerlijk. De interesse zou ondertussen sterk gegroeid zijn.