Privatisering GIMV geen prioriteit meer

(tijd) - Wegens de gewijzigde economische toestand is de privatisering van de GIMV tijdens deze regeerperiode (tot juni 2004) geen prioriteit meer voor de Vlaamse regering. Minister-president Patrick Dewael deelde dat mee in de beleidsverklaring die hij gisteren in het Vlaams Parlement aflegde.De Vlaamse regering was van plan haar belang van 70 procent in de GIMV met 30 tot 40 procent af te bouwen. Een deel van de aandelen wilde zij vorig jaar al naar de beurs brengen, maar door de verslechtering van het beursklimaat stelde zij de beursgang uit tot dit jaar. Gisteren deelde Dewael mee dat de privatisering van de GIMV vermoedelijk niet meer voor deze regeerperiode is. De economische verwachtingen laten niet toe te veronderstellen dat de technologieaandelen op korte termijn spectaculair zullen stijgen. Het zou niet getuigen van goed bestuur in die omstandigheden de GIMV te privatiseren, zei Dewael.Groot nieuws is dit natuurlijk niet, verklaarde Marc Vercruysse, financieel directeur van de GIMV. We hadden zelf al aangekondigd dat de privatisering zeker niet meer voor dit jaar was.De overheid lijkt nu naar andere mogelijkheden te zoeken om een deel van de GIMV-aandelen te gelde te maken. Zo praatte de Vlaamse regeringstop tijdens het bezoek aan Singapore met de Singaporese staatsholding Temasek over de overname van 10 procent in de GIMV. Een concreet dossier ligt niet op tafel, zei Vercruysse. Maar de mogelijkheden worden afgetast. MD/ToP