Privatisering Rampenfonds wacht nog lange procedure

(tijd) - Slachtoffers van wateroverlast kunnen in de meeste gevallen niet rekenen op een vergoeding voor de opgelopen schade. Het dossier van de privatisering van het Rampenfonds is immers nog steeds niet afgerond. Hoewel de betrokken partijen zich eensgezind achter het principe scharen, moeten nog enkele heikele punten overwonnen worden en valt nog een lange procedureweg te gaan. Binnenkort buigt een interkabinettenwerkgroep zich over het ontwerp. Vervolgens is het de beurt aan de Raad van State, de ministerraad en het Parlement. Inmiddels rijst de vraag of het dossier nog deze legislatuur afgerond zal zijn. 'België zal een nieuwe natuurramp nodig hebben voor er vaart gezet wordt achter de verzekering tegen overstromingen, aardbevingen en -verschuivingen', is een uitspraak die steevast opduikt als naar de stand van zaken van de privatisering van het Rampenfonds gepeild wordt. Dit dossier zorgt sinds de zware stormen van 1990 voor de nodige polemiek. Optimisten hopen dat nog deze legislatuur de puntjes op de i gezet worden. Pessimisten wijzen evenwel op de lange procedureweg die het dossier nog wacht. De commissie voor Verzekeringen diende onlangs, na tien maanden gepalaver, haar advies in bij de minister van Economische Zaken. Begin oktober zal een interkabinettenwerkgroep zich over het dossier buigen. Vervolgens moet het ontwerp naar de ministerraad en de Raad van State, voordat het naar het parlement kan.