Advertentie
Advertentie

Privatisering van NMKN in alle kleuren, behalve blauw

(tijd) - Na zeven jaar is de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) dan toch verkocht. Na twee mislukte pogingen met het Gemeentekrediet, is het de ASLK-Bank die 't Blauw Fabriekje binnenrijft. Met de verkoop van de NMKN en de nakende verkoop van het NILK is de herstructurering van de openbare kredietsector definitief van de baan. De architect van die mislukte herstructurering, gouverneur Verplaetse, krijgt wel gelijk: er zijn te veel kleine instellingen in dit land en de fusiegolf is eindelijk op gang geschoten. Een smet toch: als een moeder een dochter aan een andere dochter verkoopt, dan is dat een intra-groepsgebeuren, geen privatisering. De 'lijdensweg' van de NMKN begon in de zomer van 1988, toen bekend werd dat onder supervisie van Fons Verplaetse gewerkt werd aan een grootscheepse hertekening van de openbare kredietinstellingen (OKI's) in dit land. Verplaetse wilde door middel van twee polen twee sterk verankerde (de Generale was nog maar net verkocht) kredietinstellingen creëren. Enerzijds stond er de ASLK met het NILK en de NKBK. Anderzijds was er het Gemeentekrediet met de NMKN en het CBHK. ASLK en Gemeentekrediet krijgen de feitelijke leiding over de polen door de creatie van een overkoepelende holding.