Privatizering Banque Hervet uitgesteld

(tijd) - De Franse staat zal de privatizering van de Banque Hervet, die gepland was voor eind maart, hoogstwaarschijnlijk uitstellen, zo melden Franse media. Het Franse ministerie van ekonomische zaken weigert echter ieder kommentaar, en ook de Banque Hervet zelf wil niet reageren op artikelen in La Tribune en Le Monde over de verslechterende omstandigheden voor de privatizering in het licht van de verwachte verliezen over het boekjaar 1993, die ongeveer een miljard Fr.fr. zouden bedragen. Beide kranten schreven dat de bank geherkapitalizeerd zal worden om kopers te kunnen aantrekken. De gedoodverfde koper, Crédit Commercial de France, verklaarde intussen tegenover het Britse persagentschap Reuters geïnteresseerd te blijven in deovername.