Privatizering Brits water sukses

LONDEN (reuter) - De plaatsing van de aandelen van de 10 waterbedelingsmaatschappijen en afvalwaterbedrijven die de Britse overheid privatizeert, kent een groot sukses. Vandaar dat bij verkoop een mooie premie op de uitgifteprijs zal worden bekomen. Met de aandelenuitgifte is een bedrag van 5,24 miljard pond gemoeid.