Privatizering CBHK geeft aan effektizering de kans om definitief door te breken

(tijd) - De privatizering van het Centraal Bureau voor Hypotecair Krediet (CBHK) biedt de staat een dubbele mogelijkheid: de verkoop aan een financiële groep als geheel en als kredietinstelling of de verkoop aan een financiële groep die van het CBHK een instrument wil maken waar effektizering mogelijk wordt. Het betekent wellicht ook het verschil tussen een direkt inkomen en een gespreid inkomen. Het CBHK bezit op dit moment iets meer dan 200 miljard frank aan hypoteken in omloop. In vergelijking met 1991 (laatst bekende cijfers) is dat een inkrimping van ongeveer 30 miljard frank. Dat is een bewuste politiek geweest. De hypotekaire portefeuille diende kort gefinancierd te worden. In 1990 kwam het CBHK daardoor in een onmogelijke positie en ging virtueel bankroet. De regering paste de verliezen bij, voor 1990 en 1991 ging het om 6,7 miljard frank. Het verlies over 1990 bedroeg 4,5 miljard frank en over 1991 bedroeg het 2,5 miljard frank.