Privatizeringsprogramma draait op volle toeren in Latijns Amerika

MEXICO (ips) - Onder druk van de internationale financiële instellingen zijn veel Latijnsamerikaanse regeringen aan het einde van de jaren tachtig van wal gestoken met een grootscheeps privatizeringsprogramma. Het spekken van de staatskas, de aflossing van de buitenlandse schuld, het verminderen van de staatssubsidies en het afstoten van verlieslatende staatsbedrijven was de bedoeling. De toenemende werkloosheid was het vervelende neveneffekt.