Privé-instellingen winnen terrein op hypoteekmarkt

(tijd) - De hypoteekmarkt zit in een duidelijk neerwaartse beweging, zo blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Vereniging voor het Onroerend Krediet (BVOK). Het volume van de kredietaanvragen bedroeg over 1991 voor alle kredietinstellingen 208 miljard frank, tegen 231 miljard een jaar eerder en 323 miljard in 1989. Het marktaandeel van de openbare kredietinstellingen (OKI's) loopt steeds verder terug.