Advertentie
Advertentie

Privé-kapitaal goed voor 75 procent van geldstroom naar ontwikkelingslanden

(tijd) - De officiële kapitaalstromen naar de ontwikkelingslanden zijn gestabilizeerd op 55 miljard dollar, terwijl ook aan de forse stijging van de privé-geldstromen uit de voorgaande jaren een einde is gekomen. Toch is het aandeel van privé-kapitaal in de totale geldstroom naar de snel groeiende ontwikkelingslanden gestegen van 41 procent in 1990 naar zo'n 75 procent in 1993. De Mexicaanse krisis zal de kapitaalstroom naar de ontwikkelingslanden enigszins afremmen, maar niet ombuigen, schrijft de Wereldbank in het pas vrijgegeven rapport 'World Debt Tables'. De officiële kapitaalstromen naar de ontwikkelingslanden zijn momenteel gestabilizeerd op 55 miljard dollar, tegenover zo'n 43 miljard dollar op het eind van de jaren tachtig. De private kapitaalstromen naar de snel groeiende ontwikkelingslanden zijn in 1993 daarentegen nog met 55 procent gestegen tot 160 miljard dollar. De buitenlandse investeringen in portefeuille-beleggingen namen toe tot zo'n 47 miljard dollar. De direkte investeringen liepen op tot ongeveer 67 miljard dollar. Het aandeel van de 'emerging markets' in de stroom van wereldwijde direkte investeringen is daarbij gestegen van 29 procent in 1992 naar 37 procent in 1993.