Privé-projecten kinderopvang vragen geld en sociale wetgeving op maat

(tijd) - De particuliere initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang vragen dat de Vlaamse overheid geld uittrekt voor investeringen in infrastructuur, en om financiering te voorzien voor de opvang van de kinderen van haar ambtenaren. Maar ook de federale overheid moet een duit in het zakje doen: er moet geld worden voorzien voor de opvang van kinderen van zelfstandigen. En de sociale wetgeving inzake deeltijds werk en overuren moet worden aangepast aan de kenmerken van de sector.Wie arbeid en gezin combineert dankzij kinderopvang, heeft in Vlaanderen de keuze. De kinderen kunnen terecht in een kinderdagverblijf dat erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin, of ze kunnen worden toevertrouwd aan private opvangcentra of aan, eveneens particuliere, onthaalmoeders. Deze laatste twee zijn dus zelfstandige initiatieven, die minder gesubsidieerd worden en daarom gemiddeld iets duurder zijn. Daar staat wel tegenover dat het er gemoedelijk en familiair aan toe gaat. In de kinderdagverblijven is de relatie tussen kinderen en begeleiders minder intiem.