Advertentie
Advertentie

Privé-sector behartigt handelsbelangen Brussels Gewest

BRUSSEL (tijd) - Op 1 januari 1997 gaat het proefproject rond de Brusselse buitenlandse handel van start. Daarbij worden de Kredietbank, BBL, Generale Bank, de chemiegroep UCB en de Belgische kamer van koophandel in Nederland (Beluned) ingeschakeld om ter aanvulling van de handelsattachés de buitenlandse handelsbelangen van het Brussels Gewest te behartigen. Na zes maanden komt er een evaluatie, zei directeur Mergen van Pomexoport maandag in de marge van de 25ste verjaardag van het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB).Het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) vierde maandag zijn 25ste verjaardag. Meteen werd ook een voorzitterswissel doorgevoerd. Aftredend VOB-voorzitter Jules-Joseph Ackermans gaf de scepter door aan baron Raymond Vaxelaire. De nieuwe VOB-voorzitter stak de hand uit naar Brussel, culturele hoofdstad 2000. Hij benadrukte dat de bedrijfswereld maar al te graag wil samenwerken met de artistieke wereld om 'Brussel 2000' te promoten.