Privé-sector doet aan gezondheidspreventie

(tijd) - Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie roept op tot meer overleg om de versnipperde bevoegdheden inzake gezondheidszorg het hoofd te bieden. Dat gebeurde naar aanleiding van zijn tiende verjaardag. Stephan van den Broucke, hoofd van de onderzoekscel, beklemtoonde dat gezondheidspromotie de stijgende kosten in de gezondheidszorg een halt kan toeroepen. Wij zien gezondheid niet enkel als afwezigheid van ziekten, maar als een toestand van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.Van den Broucke haalde aan dat de privé-sector steeds meer bereid is te investeren in preventie. Een goede zaak, maar een inkrimping van de overheidsmiddelen en een toenemende financiering door de privé-sector mogen niet leiden tot een afhankelijkheidsrelatie. Bovendien zijn de effecten van gezondheidspromotie moeilijk aantoonbaar, terwijl de privé-sector rendement eist.Van den Broucke loofde de vooruitgang in aan banden leggen van tabaksreclame, bevordering van goede voeding, preventie van ongevallen in de privé-sfeer en het bereiken van kansarmen. Hij erkende dat meer inspanningen gedaan kunnen worden voor gezondheid en milieu, en de promotie van fysieke activiteit.Mieke Vogels, de Vlaamse minister van Welzijn (Agalev), beklemtoonde dat de vermindering van het aantal rokers, een gezonder voedingspatroon, een doelmatiger borstkankerscreening, het reduceren van het aantal verkeersdoden en de verhoging van de vaccinatiegraad belangrijke beleidsprincipes zijn. Ze kondigde de komst van een nieuwe doelstelling, de vermindering van stressdepressie en zelfmoord, aan.