Pro-Amerikaans en anti-De Gaulle

Andre de Staercke (1913-2001) kwam in 1939 als bestuurssecretaris terecht bij het kabinet van minister Hubert Pierlot. In 1942 werd De Staercke naar Londen geroepen. Het jaar daarna, hij was amper dertig, werd hij kabinetschef van de premier en secretaris van de ministerraad. In de koningskwestie stond hij ondubbelzinnig aan de kant van de prins-regent. Karel had echter geen enkele ervaring met de macht, hij moest van a tot z geinstrueerd worden. In het paleis van Brussel kreeg De Staercke een bureau naast dat van de regent. Die deed dagelijks een beroep op zijn mentor voor de meest elementaire zaken. In de zes jaren van het regentschap, zo getuigen vriend en vijand, werden tal van goede beslissingen genomen en vrijwel geen flaters begaan. Alleen Leopold III zag dat anders, tot het bittere einde toe. De Staerckes oordeel over hem is vernietigend. In 1950 werd hij de eerste Belgische ambassadeur bij de nieuw opgerichte Atlantische Verdragsorganisatie. De Staercke was fel pro-Amerikaans en anti-De Gaulle. Uit zijn oorlogsperiode hield hij goede contacten met Paul-Henri Spaak en Winston Churchill over. Ook Etienne Davignon was een levenslange vriend. Over de Salazar zei De Staercke ooit: 'Wat was ik op die man gesteld.' In zijn memoires is een verbijsterend positief portret van de Portugese dictator opgenomen. Gepensioneerd werd hij in zijn laagste functie, die van bestuurssecretaris. Hij weigerde namelijk het taalexamen Nederlands af te leggen, dat voor diplomaten verplicht was. De Memoires zijn in hoofdzaak bezorgd door de bekende historicus Jean Stengers, die intussen ook al overleden is. De redactie gebeurde door historica Ginette Kurgan-Van Hentenryck. Vermoedelijk weet alleen zij of er nog meer lezenswaardige teksten van Andre de Staercke bestaan - en of er misschien een tweede deel volgt. Andre de Staercke - Memoires/ Alles is voorbijgegaan als een schaduw - (teksten en documenten bezorgd door Jean Stengers en Ginette Kurgan-van Hentenryk) - 2003, Tielt, Lannoo, 359 blz., 29,95 euro, ISBN 90 209 5198 X