Probleemgemeenten in het Waasland

Vanaf 1987 groeide vanuit het VESOC (Vlaams Ekonomisch en Sociaal Overlegcomité) de idee dat er buiten Limburg, Turnhout en de Westhoek nog een aantal industrieregio's waren die met problemen kampten en meer aandacht verdienden. De Vlaamse Executieve belaste de SERV (Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen) de sociaal-ekonomische toestand van de Vlaamse gemeenten in kaart te brengen.