Probleemgroepen vrouwen en langdurig werklozen

"Verheugend is dat de omvang van de volledige werkloosheid bestendig daalt. Nochtans blijft er een duidelijk herkenbare groep van laaggeschoolde langdurig werklozen bestaan die nog lange tijd de grote zorg zullen wegdragen van de sociale partners, de administratie en het politieke beleid. Het geeft bij velen een naar gevoel vast te stellen dat er ogal wat vakaturen zijn die leiden tot enige spanning op de arbeidsmarkt en anderzijds het niet te veronachtzamen kwantitatieve gegeven van de volledige werkloosheid.'