Problematische hereniging

Het liberalizeringsproces in het Oostblok verloopt niet in gelijke mate. Terwijl Polen, Hongarije en de Sovjetunie zelf, steeds meer stappen zetten in de richting van demokratizering, doen andere Oosteuropese landen niet mee, of verzetten ze zich zelfs ronduit tegen de nieuwe wind. De verschillende snelheden vormen op zich zelf een bron van nieuwe frikties binnen het Oostblok.