Advertentie
Advertentie

Problemen bij levering van bijdragebons aan werkgevers

BRUSSEL (belga) - Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliteitsverzekering zegt in een mededeling dat door de invoering van het nieuwe jaardokument voor de bijdragebons niet alle bijdragebons tegen uiterlijk 28 februari 1990 zullen kunnen afgeleverd worden. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zegt alle maatregelen genomen te hebben die mogelijk zijn, opdat de bestellingen ten spoedigste worden uitgevoerd.