Advertentie
Advertentie

Problemen in Afrika vegen twee derde van bedrijfsresultaat CFE weg

(tijd) - Door problemen op het Afrikaanse continent is het bedrijfsresultaat van de bouwgroep CFE in 1998 geslonken tot 273 miljoen frank, tegen 962 miljoen frank een jaar eerder. Het nettoresultaat van CFE kleurde vorig jaar 587 miljoen frank (14,55 miljoen euro) rood als gevolg van een herstructureringsplan voor de internationale activiteiten. Het jaar voordien was er nog een winst van 390 miljoen frank. De herstructurering moet dit jaar resultaat afwerpen zodat de groep opnieuw met zwarte cijfers kan uitpakken. Het dividend wordt gehalveerd tot 120 frank. De omzet van de op de beurs genoteerde bouwgroep CFE liep in 1998 terug tot 26,916 miljard frank (667,23 miljoen euro), tegen 28,549 miljard frank het jaar voordien. Ook het bedrijfsresultaat kreeg een flinke dreun. In 1997 behaalde CFE nog een bedrijfsresultaat van 962 miljoen frank. De afgelopen twaalf maanden liep het bedrijfsresultaat met zo'n 78 procent terug tot 273 miljoen frank. CFE schrijft de forse daling toe aan een belangrijke teruggang van de activiteiten in Midden-Afrika, problemen in de regio van de Indische Oceaan en de deconsolidatie van de Groep Verelst. 'De politieke instabiliteit in de Democratische Republiek Kongo heeft ons belet de doelen te bereiken die wij eind '97 hadden bepaald. De wegenwerken die ons waren toegewezen, konden pas met een enorme vertraging en in precaire omstandigheden van start gaan', aldus CFE.