Advertentie
Advertentie

Problemen met de investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een extra aftrek die een onderneming krijgt als ze investeert in nieuwe afschrijfbare immateriele en materiele vaste activa. Maar als het de bedoeling is dat actief via een overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht, aan een derde over te dragen, wordt de investeringsaftrek geweigerd. Dat is ook het geval als het gebruik op een andere wijze aan een andere belastingplichtige is overgedragen. In deze tweede beperking moet volgens de wet geen rekening gehouden worden met de bedoeling van de verwerving. Maar de fiscus is het daar meestal niet mee eens.