Problemen met je bank? Stap niet meteen naar de rechter

(tijd) - De kantoorhouder van uw financiële instelling om de hoek verkocht u een obligatielening in Australische dollars zonder te wijzen op het muntrisico. Bovendien stond de debiteur op dat moment op de rand van het faillissement. U vindt dat uw kantoorhouder dat had moeten weten, vooral wanneer blijkt dat uw lening niets meer waard is. U maakt uw beklag, maar wordt wandelen gestuurd. Naar de rechtbank stappen is duur, en bovendien kan u verliezen. Gelukkig is er nog een middenweg, want sinds enkele jaren hebben de banken- en spaarbankenvereniging elk een soort van geschillenkommissie in het leven geroepen, waar u terecht kan met al uw vragen en klachten. Wanneer het om geld gaat, loopt een en ander al eens fout. Een kommunikatiestoornis, een foute interpretatie, het is snel gebeurd. En dan rijst uiteraard de vraag wie de rekening zal betalen. Hij die schuld treft, uiteraard. Maar dat blijkt niet altijd even duidelijk te zijn.