Advertentie
Advertentie

Problemen rond Brusselse toneelschool

(tijd) - Het Hoger Instituut voor Toneel- en Kultuurspreiding (HITCS) te Brussel kampt opnieuw met problemen. 600 HITCS-studenten dreigen immers uit de lokalen aan de Naamsestraat te worden gezet ten voordele van de Franstalige INSAS-studenten. Tot nog toe wordt het gebouw door beide instellingen gebruikt. Op het overlegkomitee regering-executieven is echter beslist dat het gebouw wordt overgedragen aan de Franse gemeenschap in ruil voor het Martelarenplein. Over een alternatieve huisvesting is niets beslist.