Procedure beursgang GIMV kost overheid geld

(tijd) - Heel wat marktpartijen kregen gisteren de indruk dat 'de politiek' de beursgang van de GIMV stuurde. Sommigen wijzen op het fenomeen van 'slechte verliezers' maar enkele opmerkelijke factoren suggereren dat het verhaal iets complexer is. Wat vaststaat is dat de belastingbetaler er net als in de zomer van 1995 opnieuw 1 miljard fr. bij inschiet.De privatisering van de GIMV lijkt omgeven door een bepaalde traditie. Toen in de zomer van 1995 bemiddelaar Petercam 10,57 procent van de GIMV onderhands mocht plaatsen bij institutionelen, was er algauw verontwaardiging over de prijsvorming. De privé-sector kon rekenen op een korting (décote) van 38 procent aangevuld met een 10 jaar lang gegarandeerd preferent superdividend, wat de korting (geactualiseerde waarde) op zo'n 60 procent bracht. Zelfs zonder rekening te houden met het superdividend betekende dit dat de GIMV om 2 miljard fr. op te halen, er 1 miljard fr. bij inschoot.