Procedurekwesties dreigen start van Agusta-Dassault-proces te overheersen

(tijd) - De gewezen ministers Willy Claes (SP) en Guy Coëme (PS) verschijnen vandaag, samen met tien andere betichten, voor het Hof van Cassatie. Zij worden beschuldigd van corruptie bij de toekenning van Belgische legercontracten aan de Italiaanse helikopterbouwer Agusta en de Franse firma Dassault. De eerste dagen van het proces zullen volledig door procedurekwesties bepaald worden. De verdediging wil aantonen dat Cassatie op onrechtmatige wijze met het dossier belast is en dat de rechtbank onbevoegd is om ex-ministers en de andere verdachten te vervolgen en desgevallend te veroordelen. In haar openingsrede voor het gerechtelijke jaar wuifde Eliane Liekendael, procureur-generaal bij Cassatie, al een deel van de kritiek weg.Zo'n vierhonderd journalisten uit tien landen zullen morgen bij Cassatie hun opwachting maken. De buitenlandse journalisten zullen vooral oog hebben voor de rol die Willy Claes in de dossiers gespeeld heeft. Toen Claes in opspraak geraakte, zag de Belgische politicus zich genoodzaakt zijn post als secretaris-generaal van de NAVO te verlaten. Zij zullen echter eerst kennis maken met de procedureoorlog die de advocaten van de twaalf betichten met het Hof van Cassatie willen uitvechten. Veel van de argumenten die zullen aangehaald worden, werden ook al tijdens het Uniop-proces gebruikt, maar Cassatie legde toen de kritiek naast zich neer. De veroordeelden in de Uniop-zaak, onder wie Guy Coëme en Merry Hermanus die ook nu opnieuw voor Cassatie terechtstaan, stapten naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Die procedure loopt nog altijd. Ook na afloop van het Agusta-Dassault-proces zullen mogelijk nieuwe procedures in Straatsburg aanhangig gemaakt worden.