Processie van Echternach

Het nieuwe Stabiliteitspact zet budgettaire discipline aan de kant. Wie van een succesvolle ingreep gewaagt, doet dat enkel maar omdat het enige alternatief voor het herziene pact een open breuk in het Europese huishouden was. Politieke verzuring en financieel-economische flou artistique kenmerken de nieuwe versie van het pact, stellen Johan VAN OVERTVELDT en Geert JANSSENS. Zinvolle herzieningsvoorstellen lagen nochtans op tafel.