Prodi krijgt vertrouwen van EU-Parlement

(van onze verslaggeefster)