Prodigy en Nynex gaan samen interaktieve online-Gouden Gids opzetten

(tijd) - Prodigy Services heeft een samenwerkingsakkoord aangegaan met Nynex Information Technologies (NIT) waardoor het mogelijk wordt dat binnenkort een online-Gouden Gids, kompleet met advertenties, kan worden aangeboden. De gids zal via een PC kunnen worden geraadpleegd.