Producenten van gedistilleerde dranken tegen aksijnsverhoging

BRUSSEL (tijd) - De "Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd' (BFWG) heeft gisteren tijdens een perskonferentie beklemtoond dat ze gekant blijft tegen een nieuwe aksijnsverhoging op geestrijke dranken. Zo'n verhoging zal, aldus de federatie, "niet de vooropgestelde meerontvangsten bereiken'. Zij vergelijkt het regeringsoptreden terzake overigens met een "budgettaire koehandel' die ons land "in de klandestiniteit duwt'.