Producentenprijzen blijven dalen

(tijd) - In november '92 lagen de Belgische produktieprijzen 0,49 procent onder het peil van één jaar voordien. Dit betekent dat de onderliggende inflatoire druk uiterst laag blijft en dat de eerstkomende maanden een verdere positieve ontwikkeling van de index van de konsumentenprijzen mag verwacht worden. De index van de producentenprijzen stond eind november op 134,21 of 10 basispunten minder dan in oktober. Enkel veevoeder en aardolieprodukten werden een beetje duurder; vlees, non-ferrometalen, ijzer en staal werden goedkoper. De index van de producentenprijzen zonder aardolieprodukten liep met 0,14 punten of 0,10 procent terug. De energie-index kende een lichte toename met 0,11 procent.