Advertentie
Advertentie

Productiviteit van De Post is ondermaats

(tijd) - De Post moet zwaar ingrijpen in haar personeelsbeleid en haar commercieel aanbod wil zij volgende eeuw nog een rol van betekenis spelen in de nationale en internationale logistieke dienstverlening. Dat staat in het rapport van PWC en Morgan Stanley. Het bedrijf kampt met een ondermaatse productiviteit, een gebrek aan toegevoegde waarde en een niet-performante informatica. Bij een status quo zal de onderneming haar marktaandeel systematisch zien afkalven.'De Post vertoont zwakheden, waarvan enkele resulteren uit haar vroegere en huidige monopolistische situatie, maar ook sterkten waarvan de meest markante het klantenbestand en de werknemers zijn. Hoewel de Post een goede dienstverlening kan aantonen, werd deze dienstverlening gerealiseerd ten koste van de productiviteit en een verhoogde kostenbasis. Ten slotte beperkt een tekort aan middelen de mogelijkheden van De Post om diensten van hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen.' Zo luidt de inleiding van het hoofdstuk 'Concurrentiepositie van De Post' van de audit van de twee consultants.