Advertentie
Advertentie

Produkten uit rekuperatiesektor zijn volwaardig en geen afval

BRUSSEL (tijd) - De rekuperatiesektor, wereldwijd verenigd in het Bureau International de Récupération, afgekort BIR, eist dat de produkten die het verhandelt, niet langer meer als afval bestempeld worden. Besprekingen met de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en met de Europese Kommissie zijn reeds ver gevorderd om voor gerekupereerd ijzer, non-ferro, textiel en papier de bestaande terminologie te verlaten.'Dat de rekuperatiesektor al jarenlang in de hoek van de afval wordt gedrumd, bezorgt de sektor steeds grotere problemen, extra kontroles aan de grenzen tot verbod van handel met sommige landen, terwijl het in feite om gewone kant-en-klare grondstoffen gaat'. Dit zei Francis Veys, sekretaris van de BIR tijdens het jaarlijks kongres van de BIR in Brussel.