Produktie-automatizering vergt ook geestelijke rijpheid op managementniveau

Voor een nog erg jong softwarehuis ontbreekt het Connect alleszins niet aan ambitie. Algemeen direkteur Marc Cassier stelt zelfs onomwonden dat zijn bedrijf over voldoende specialistische kennis beschikt om in 1992 niet overspoeld te worden door de konkurrentie. Hij heeft immers een marktnis gevonden waar volgens hem nog een hele weg moet afgelegd worden, nl. de integratie van administratie en produktie, inclusief de automatizering van dit laatste aspekt. Hij voegt er wel onmiddellijk aan toe dat er voor echte CIM nog al te vaak de mentale maturiteit aan de top van een bedrijf ontbreekt, de angst om iets te wijzigen wat 'toch al goed loopt".