Advertentie
Advertentie

Produktie Oost-Azië stijgt jaarlijks met vijf procent

(tijd) - De produktie per hoofd van de bevolking in Oost-Azië is in de voorbije 25 jaar met meer dan vijf procent per jaar opgelopen. Dit blijkt uit een studie van de Wereldbank. De Wereldbank verwacht dat Oost-Azië tegen dit groeitempo over twintig jaar de kloof met de geïndustrializeerde wereld zal hebben overbrugd. In de jaren '80 hebben de markthervormingen en de sociale aanpassingen in Oost-Azië voor een ongekende ekonomische groei gezorgd. De produktie steeg elk jaar gemiddeld met meer dan vijf procent, waardoor de Oostaziatische levensstandaard in de voorbije 25 jaar meer dan verviervoudigd is. De armoede is in absolute cijfers met één procent gedaald, terwijl de bevolking twee keer zo snel aangroeide. De afstand tussen de inkomens van mannen en vrouwen werd grotendeels overbrugd.