Produktieherstel Sipef verzwakt in eerste kwartaal

(tijd) - De produktie van palmolie en rubber - de twee kernprodukten van de plantagegroep Sipef - stabilizeerde op de bestaande plantages tijdens het eerste kwartaal. Enkel dank zij de verdere uitbouw van de nieuwe Agro Muko-plantage steeg de palmolieproduktie met 1,4 procent. De rubberproduktie bleef daarentegen onveranderd op 3.086 ton. Positief voor het rubber was het hoge prijspeil dat werd bereikt, terwijl de palmolieprijs wat terugviel.De herstelbeweging in de palmolieproduktie van Sipef is aan het uitbollen. In 1994 werden bepaalde Indonesische plantages van Sipef zwaar getroffen door droogte. Hierdoor viel de palmolieproduktie van Sipef in 1994 terug van 133.982 naar 122.001 ton. In 1995 werd deze terugval voor een deel goedgemaakt. De palmolieproduktie herstelde tot 127.724 ton.