Produktieprijzen flink gedaald

(tijd) - De Belgische produktieprijzen zijn in november flink gedaald, aldus het ministerie van ekonomische zaken. De prijsindex van de industriële produktie daalde in november met 1,76 punt tot 136,05 punten. Vooral aardolieprodukten werden goedkoper. De produktieprijzen waren nauwelijks hoger dan een jaar voordien en de jaar-op- jaarstijging bereikte het laagste peil in vier maanden.