Produktieprijzen stegen in juni niet

(tijd) - De produktieprijzen zijn in juni dit jaar 0,32 punt gedaald ten aanzien van mei. Deze daling wijst op een gunstige kentering van de prijsevolutie. De vorige maanden was reeds een vertraging merkbaar, maar voor het eerst sinds maart 1988 treedt een absolute vermindering op. Deze evolutie is wel minder spectaculair, wanneer men rekening houdt met de opwaartse herziening van de voorgaande maandcijfers.