Produktieprijzen vermeerderen met 3,98 procent in '89

(tijd) - De index van de produktieprijzen steeg in 1989 met 3,98%. Ten aanzien van november vermeerderde de index met 0,15 punt tot 135,99 (1980=100). In november bedroeg de index op jaarbasis nog 4,16%. De onderliggende inflatoire druk liep dus terug op het einde van '89.