Produktinformatie op kosmetika

LUXEMBURG (tijd) - Vanaf 1998 moeten alle dierproeven voor de produktie van kosmetika in de EG gestaakt worden, zo kwamen de EG-ministers voor Europese zaken overeen. De richtlijn die gisteren werd goedgekeurd bevat een lijst van 8.000 stoffen die in de kosmetische industrie gebruikt worden. De konsument moet volledig ingelicht worden over de samenstelling van een schoonheidsprodukt. De richtlijn legt ook op welke informatie de producent aan de bevoegde autoriteiten moet verschaffen over de aard, efficiëntie en veiligheid van het produkt.