Produktiviteit NMBS lichtjes gestegen

(tijd) - Het voorbije spoorjaar in België wordt gekenmerkt door een vrij opvallende toename van het aantal reizigers (3,1 miljoen) en een kleine vermindering van het goederenverkeer. De stijging kompenseerde de daling, zodat de tariefopbrengsten uiteindelijk nog met een schamele 488 miljoen groeiden. In 1991 vervoerde de NMBS 145,5 miljoen reizigers en 64,5 miljoen ton goederen of een totaal van 14.924 verkeerseenheden. In vergelijking met vorig jaar (14.893) is dus sprake van een status-quo. De evolutie verschilt al naargelang van de vervoersektor. Het personenvervoer uitgedrukt in reiziger-kilometer groeide met 3,5%, een ommekeer van een jarenoude trend, het vrachtverkeer zette een stapje terug van 2,4% (ton-kilometer), als gevolg van de verslechterde konjunktuur.