Professor André Alen: Franstaligen hebben territorialiteitsprincipe zelf gevraagd

LEUVEN (tijd) - 'Dat de Franstaligen het territorialiteitsprincipe niet aanvaarden, is onbegrijpbaar. Zij hebben er destijds zelf om gevraagd.' Dat zegt de Leuvense professor staatsrecht André Alen. Volgens Alen kan dit principe niet in vraag worden gesteld. Het vormt het fundament van onze staatsstruktuur. 'De Franstaligen voeren een zinloze strijd. Zowel het Arbitragehof als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben het principe aanvaard.'Met de jongste communautaire krisis is het Belgische federale model opnieuw zwaar onder druk komen te staan. Vlamingen en Franstaligen zijn het immers niet eens over de bevoegdheid van de gemeenschappen. Mogen zij op elkaars grondgebied aktief zijn? De redaktie ging daarover praten met André Alen, die als kabinetschef van oud-premier Wilfried Martens zelf heeft meegewerkt aan de staatshervorming van 1988.