Profiel overnemer Beroepskrediet vastgelegd

De ministerraad legde het profiel vast voor de kandidaat-kopers van het Beroepskrediet, voorheen de Nationale Kas voor het Beroepskrediet. De overheidsholding FPM houdt nog steeds 74 procent in aan en die worden dit jaar te gelde gemaakt. De idee om het Participatiefonds, eventueel tijdelijk, de instelling te laten overnemen, lijkt volledig verlaten.De uitverkoopronde van de kredietinstellingen komt in een hogere versnelling. Het Beroepskrediet gaat op zoek naar een meerderheidsaandeelhouder. De kandidaten moeten een Belgische of buitenlandse financiële instelling zijn. De instelling moet het Beroepskrediet en de bijhorende kredietverenigingen daadwerkelijk besturen. De meerderheidsaandeelhouder moet ook schaalvoordelen brengen, zorgen voor nieuwe know-how inzake de verruiming van het productenpalet. Daarnaast moet de nieuwe aandeelhouder de activiteiten behouden die gericht zijn op de KMO-cliënteel en de rechten van het personeel eerbiedigen.