Advertentie
Advertentie

Profliga hoopt op meer dan1 miljard frank tv-inkomsten

BRUSSEL (belga) - De Profliga, die de eersteklassers uit het Belgische voetbal groepeert, rekent erop dat het nieuwe voetbalcontract 1 miljard frank aan tv-inkomsten oplevert. Het huidige televisiecontract loopt af op 30 juni 2002. De Profliga onderhandelt over de rechten met betrekking tot het nationale kampioenschap (uitzendingen op openbare televisie én op betaalzenders, rechtstreekse uitzendingen en samenvattingen). Verschillende bronnen geven aan dat het nieuwe contract (waarschijnlijk voor de periode 2002-2005) minstens het dubbele oplevert van het huidige contract(1998-2002). Het zou zelfs om meer dan 1 miljard frank (24,79 miljoen euro) gaan, tegenover 440 miljoen frank (10,91 miljoen euro) voor het bestaande.Er komt ook een nieuwe verdeelsleutel waardoor de grote clubs meer geld krijgen dan de kleine. De nieuwe verdeelsleutel zit als volgt in elkaar. De helft van de totale som wordt verdeeld onder de achttien clubs uit de eerste klasse (alle clubs uit tweede klasse hebben hun profstatuut verloren). Voor de rest wordt één zesde verdeeld volgens de klassering in het nationale kampioenschap van de laatste vijf seizoenen, één zesde volgens de klassering in het laatste seizoen, en een laatste zesde volgens het aantal keer dat een wedstrijd van een bepaalde club op tv gekomen is.Met het huidige contract krijgt elke club om en bij de 20 miljoen frank (ongeveer 500.000 euro) toegewezen met een mogelijk verschil van 6 miljoen frank (149.000 euro) tussen de meest en minst fortuinlijke club. Met de nieuwe verdeelsleutel zullen grotere verschillen ontstaan. Wanneer we het nieuwe systeem toepassen op de 440 miljoen die nu betaald wordt, dan zou de 'beste' club 32 miljoen frank (793.000 euro) krijgen, en de slechtste 12 miljoen frank (297.500 euro).