Programmawet opent poort voor kadaster van roerend vermogen

(tijd) - Belastingplichtigen die volgens de fiskus duidelijk meer uitgeven dan ze normaal kunnen verdienen, worden volgens "tekenen en indiciën' belast tenzij ze het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door een verkoopborderel voor te leggen van obligaties, aandelen en andere roerende waarden. Volgens het ontwerp van fiskale programmawet, dat vorige donderdag door de ministerraad definitief werd goedgekeurd, wordt de vorm van dit borderel voortaan bij koninklijk besluit vastgelegd.