Advertentie
Advertentie

Programmawet wordt nog wat dikker

(tijd) - De volksvertegenwoordigers zetten zich best schrap. De federale regering dient begin volgende week het ontwerp van programmawet in de Kamer in. Het ontwerp werd drie weken geleden al een eerste keer door de ministerraad goedgekeurd. Nadat de Raad van State er zijn advies over uitgebracht had, kreeg de tekst gisteren een tweede keer de zegen van de regering.Drie weken geleden klopte premier Guy Verhofstadt zich al op de borst over de indrukwekkende omvang van de programmawet. Die telde toen al 500 paginas en 16 hoofdstukken. Maar ondertussen zijn er nog twee hoofdstukken en zowat 80 paginas bijgekomen. Het eerste nieuwe hoofdstuk regelt de extra dotatie van 25 miljoen euro aan de Brusselse politie, waarover de premier eerder deze week al een persconferentie gaf. Daarnaast is er een uitgebreid ontwerp opgenomen waarmee de federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), de geneeskundige controle hervormt. Dat voorstel werd in mei al een eerste keer door de regering besproken.Tot nu toe hanteerde de overheid bij de strijd tegen de medische overconsumptie vooral een collectieve verantwoordelijkheid. Als het budget van een groep zorgverstrekkers overschreden werd, moest de hele groep daarvoor de rekening betalen. Nu wordt een verdere stap gedaan in de richting van een individuele verantwoordelijkheid. Er komt een monitoringprocedure die de kans biedt artsen op te sporen van wie de praktijk sterk afwijkt van de gangbare efficiënte praktijk, zoals die vastgelegd is door een Nationale Raad voor de Kwaliteitspromotie. Een apart comité waakt over het voorschijfgedrag inzake geneesmiddelen. Ook de dienst voor geneeskundige controle wordt grondig hervormd. Artsen die ver uit de band springen, kunnen boetes krijgen. IB