Programmawet zonder fiskaal luik op ministerraad

(tijd) - Vandaag bespreekt de ministerraad het ontwerp van programmawet zonder het fiskale luik ervan. Gisteren kwam een technische werkgroep opnieuw de hele dag bijeen onder leiding van kabinetschef Wim Coumans van de premier om de enkele fiskale punten waarover woensdag in de regeringstop een akkoord was bereikt, in wettekst om te zetten.